Menza Pure ÁSZF

MENZA PURE PROGRAM

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Bevezető

MENZA PURE program, mint szolgáltatás üzemeltetője a Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium (továbbiakban Szolgáltató). A szolgáltatás a wigner.eny.hu címen érhető el.

A wigner.eny.hu weboldal a regisztrált Felhasználó (szülő, törvényes képviselő, étkező, továbbiakban Felhasználó) étkezés megrendelési-, lemondási szolgáltatásait gyűjti össze. A weboldal segítségével a Felhasználók a napi megrendeléseket /lemondásokat intézhetik maguk, vagy gyermekeik részére.

A wigner.eny.hu közvetítő tevékenységet folytat: rendszere a Felhasználók megrendeléseit fogadja, feldolgozza és továbbítja a közétkeztetést bonyolítók (intézmények) felé. A megrendelési / lemondási szolgáltatás ingyenes. A wigner.eny.hu kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat jelenítsen meg. 

A wigner.eny.hu fenntartja a jogot, hogy a hozzáférést részlegesen vagy teljesen az összes Felhasználó, vagy a Felhasználók egy csoportja számára korlátozza vagy letiltsa.

 

I. ÁSZF hatálya

Az ÁSZF-be foglalt feltételek a wigner.eny.hu szolgáltatásainak használatára vonatkoznak. A feltételeket a Felhasználók regisztrációjukkal mindenkor elfogadják.

Az ÁSZF hatályos akkor is, ha a wigner.eny.hu szolgáltatása más weboldalon keresztül érhető el. Továbbá érvényes a wigner.eny.hu szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások stb.), amelyeken keresztül a wigner.eny.hu szolgáltatási rendszere elérhető.

 

II. Szerződéskötés

Az ÁSZF elfogadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek. Így az nem kerül iktatásra, a későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. 

A szerződés nem tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá.

 

A wigner.eny.hu és a Felhasználó között a megállapodás a szolgáltatás igénybevételéről, a rendelés feladására / lemondására vonatkozóan jön létre, míg a megrendelések teljesítésére vonatkozóan a Felhasználó és a köznevelési intézmény között jön létre megállapodás.

A Felhasználó a wigner.eny.hu szolgáltatásán keresztül történő rendelés leadásával és/vagy lemondásával egyidejűleg elfogadja a közétkeztetést végző cég vonatkozó ajánlatát is.

A szoftver használatával a Felhasználó elfogadja a Szolgáltató szerződési feltételeit, melyeket a wigner.eny.hu a szolgáltatásában feltüntetett. A Felhasználónak a megrendeléssel fizetési kötelezettsége keletkezik, amelyet a megadott határidőre teljesíteni köteles. A megrendelés teljesítésével kapcsolatban a wigner.eny.hu semmilyen kártérítésre nem kötelezhető. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.

 

IV. Regisztráció

A Menza Pure program használatához, az ételrendelés on-line ügyintézéséhez a regisztráció kötelező, melyet Felhasználó a Szolgáltató által megküldött regisztrációs levélben található linkre kattintva, vagy a wigner.eny.hu bejelentkezési felületén az „ÚJ jelszó kérése” linkre kattintva végezhet el az ÁSZF elfogadásával.

 

A Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni, tárolni.

A wigner.eny.hu fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját elfogadja, vagy indoklás nélkül visszautasítsa.

 

V. Árak és fizetés

Minden megrendelés ára magyar forintban értendő, és tartalmazza a mindenkor hatályos általános forgalmi adót.

Felhasználó a megrendelés hónapjában, legkésőbb a tárgy hónap 15. napjáig köteles befizetni az étkezés térítési díját. A térítési díj befizetése történhet készpénzben az intézményben vagy elektronikus úton. Ennek költsége a szülő, felhasználó számlavezető bankjától függ és a felhasználót, szülőt terheli. Az elektronikus úton történő fizetéshez szükséges feltételekről gyermeke intézményében kap tájékoztatást. A befizetés elmulasztásának következményeit a Felhasználó/szülő viseli.

 

VI. Fizetési határidők

- Adott hónap átutalásának minden hónap 15-ig kell beérkeznie a bankszámlánkra.

- Készpénzes fizetés eseten az intézményben a kiírás szerinti ebédbefizetési napokon.

 

VII. Rendelés lemondás, elállás joga

A felhasználó a regisztráció napjától számított nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, amely elállás az online oldal (wigner.eny.hu) használatára vonatkozik. A felhasználót nem illeti meg elállási jog a közétkeztetési szolgáltatást végzővel szemben, mert a megrendelés tárgya gyorsan romlandó. Az elállás joga nem egyezik meg a megrendelt étkezések lemondásával.

 

A megrendelés meghatározott munkanapokra, a Felhasználóhoz (vagy a szülő által képviselt gyermekhez) rögzített étkezési típus alapján történik. Amennyiben az étkezés típus megváltoztatását kéri a felhasználó, azt megteheti kérelem leadásával az intézmény felé. A kérelem leadásának időpontja az érintett napot megelőző munkanapján legkésőbb 10:00 óráig (amennyiben az hétvégére esik, az azt megelőző munkanap).

 

Egy napra egy adag megrendelése lehetséges.

 

A wigner.eny.hu oldalon minden megrendelt vagy következő hónapra megrendelhető étkezési nap megjelenik. A felületen láthatóak a munkaszüneti napok, tanítás nélküli munkanapok, őszi-, téli-, tavaszi-szünetek is, de azokra megrendelést rögzíteni nem lehet, a rendszer ezt nem engedi.

 

A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó napi változtatásokat a Felhasználó a változással érintett napot megelőző munkanapján legkésőbb 10:00 óráig köteles jelenteni a wigner.eny.hu oldalon. A lemondott étkezések térítési díja a következő befizetésnél kerül jóváírásra. A következő munkanapra vonatkozóan 10:00 óra után kezdeményezett lemondást a rendszer nem engedélyezi.

A wigner.eny.hu -nak nem áll módjában a megrendelés után visszatérítést adni, amennyiben az már feldolgozásra került.

 

A vonatkozó jogszabály (328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet) és az Intézmény által biztosított kedvezményes étkezést elektronikusan vagy az intézményben alkalmazott bármely más módon a törvényi szabályozásnak megfelelően a Felhasználó köteles lemondani. Amennyiben a lemondás nem történik meg a távollét idejére, úgy a le nem mondott étkezés(ek), nyersanyag norma + ÁFA áron kiszámlázásra kerülnek az Igénybe vevő felé.

 

VIII. Adatvédelem

1) Az adatvédelemről általában

A Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a Felhasználó személyes adatait. Honlapunk biztonságot nyújt mindenkinek, aki meglátogatja.

Az adatkezelés célja a wigner.eny.hu oldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A közvetítő tevékenységünk és a jogszabályi előírások miatt kötelesek vagyunk megőrizni a rendelési adatokat annak érdekében, hogy szolgáltatásunk és elszámolásunk adatokkal is alátámasztható legyen.

A szolgáltatás során birtokunkba kerülő adatokat a jogszabályi előírások az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint kezeljük. 

 

2) Ki az adatkezelő?

A wigner.eny.hu szolgáltatását a Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium üzemelteti.

 

3) Milyen információkat gyűjtünk össze, és hogyan használjuk azokat?

 

A wigner.eny.hu meglátogatásakor semmilyen általános információt nem gyűjt.

 

Az alkalmazás munkamenet azonosítót használ a bejelentkezés időtartalma alatt. Az alkalmazás önmaga nem használ más egyéb cookie-t a kliens böngészőjének azonosítására vagy adatok tárolására. A Menza Pure alkalmazás Google Analytics-et használ a webhely látogatottsági statisztika készítésére, mely a böngésző azonosításához cookie-t használ. A Google Analytics letiltható a modern böngészők követés elleni védelem funkciójával. Kijelentkezés után a Menza Rendszer nem emlékszik a felhasználóra, nem üdvözli őt utána ismerősként. Kijelentkezés után egyedül a Google Analytics által tárolt azonosító marad meg a böngészőben (böngésző beállítástól függően).

 

A wigner.eny.hu adminisztrátor a Menza Pure rendszerben az étkezők adatait, kedvezményeit és étkezéseit tárolja (lásd a Menza Pure felületet). Az étkező az étkezői felületen a tárolt adatok egy kisebb halmazát érheti el: Étkező neve, Osztálya, Intézménye, továbbá étkezési periódusa, rögzített kedvezményei, étkezési igényléssel kapcsolatos adatok, illetve a kiállított számlák. Az étkező az étkező felületen nem rendelkezik adatmódosítási lehetőséggel, csak étkezési igénylést tud leadni (az előre beállított perióduson belül), továbbá jelszavas belépés esetén a jelszavát tudja módosítani. Az esetleges adatmódosítási igényeket az intézmény kollégiumi pénztárosának tudja írásban jelezni.

 

4) Meddig tároljuk az adatokat?

A Menza Pure alkalmazás az alkalmazáson belül végrehajtott műveleteket naplózza.

Ilyen napló események például a következők: (étkező felülettel kapcsolatban): Sikeres bejelentkezés, sikertelen bejelentkezés, sikeres jelszómódosítás, sikertelen jelszómódosítás, étkezési igénylés módosítása.

 

A rendszer a napló eseményhez csatoltan a következő adatokat is menti: Dátum, IP cím, Agent (böngésző típusa).

 

A naplóhoz a Menza Pure rendszeren belül csak az „Adminisztrátor” jogosultsággal rendelkező felhasználók férhetnek hozzá. Az úgynevezett „intézményi adminisztrátorok” (intézményi gazdasági ügyintézők) nem érhetik el ezt a menüpontot. A naplóhoz étkező nem férhet hozzá.

 

A Menza Pure rendszer (jelenleg) nem törli az adatokat automatikusan, így azok egész addig megőrzésre kerülnek, ameddig az „adminisztrátor” nem törli a rendszerből vagy rendszer karbantartás végett az elévült adatokat nem törli az üzemeltető a megrendelővel egyeztetve.

 

Egyes adatok „adminisztrátor” által sem törölhetők a rendszerből, például napló bejegyzések, kiállított számlák, vagy azokkal összekapcsolt entitások.

 

5) Ki férhet hozzá az adatokhoz?

A 2001. CVIII. Ektv. 4.§ h) pontja tekintetében az adataik tárolását a MENZA portál szoftvert fejlesztő és üzemeltető Govern-Soft Kft. végzi (Székhely: 7030 Paks Váci M. u. 3.). Az adatok tehát Magyarországon belül, zárt, HTTPS/TLS titkosítású rendszerben kerülnek tárolásra.

 

A Menza Pure-t megrendelő Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium a kiosztott adminisztrátori/felhasználói fiókokon keresztül.

 

IX. Felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségek személyes adataik kezelésével kapcsolatban

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a szolgáltatás üzemeltetőjének munkatársához fordulhat az Ügyfélszolgálat elérhetőségein keresztül.

A regisztrációt, ill. a Felhasználó adatait az ügyfélszolgálathoz intézett írásbeli kérés esetén 5 munkanapon belül töröljük, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a wigner.eny.hu a szükséges időtartamig megőrzi. Felhasználó kérheti továbbá adatainak zárolását. A wigner.eny.hu zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

 

Ha a wigner.eny.hu a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül e-mailben közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Amennyiben a Felhasználó vagy az általa képviselt gyermek eltávozik az oktatási intézményből és nem kérte hozzáférésének törlését a rendszerből, úgy a felhasználói hozzáférés legkésőbb a tanév végén kérés nélkül törlésre kerül.

A Felhasználó a jogait az Ügyfélszolgálat elérhetőségein keresztül gyakorolhatja. A Felhasználó a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

 

X. Jogérvényesítési lehetőségek

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy a wigner.eny.hu üzemeltetői megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is.

 

XI. Problémák, reklamáció

Panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén az ügyfélszolgálat áll a felhasználó rendelkezésére. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei a wigner.eny.hu honlapján találhatók.

Azonnali probléma esetén a lehető leghamarabb, minden más esetben maximum 5 munkanapon belül válaszol az Ügyfélszolgálat.

 

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Név: Sebők-Erdélyi Krisztina

Telefon: 36/311-211/112 mellék

E-mail: ekriszta@wignerkozepiskola.hu

 

Minden megrendeléssel és kedvezménnyel kapcsolatos problémával, kérjük forduljon gyermeke köznevelési intézményében a fent megadott ügyintézőhöz.

A Felhasználónak az étkeztetéssel kapcsolatos minőségi kifogása esetén a Felhasználó által képviselt gyermek intézményéhez kell fordulnia, mert a wigner.eny.hu kizárólag a megrendeléseket közvetíti a felek között.

Szolgáltató nem tehető felelőssé semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt vagy aközben, a vásárló számítógépének vagy internet-kapcsolatának hibája folytán következett be. Ajánlott HTML 5 szabványnak megfelelnek: Chrome 47, Mozilla Firefox 30, Internet Explorer 11 és e böngészők frissebb változatai. Más böngészőkön a szoftver nem feltétlenül tud korrekt működést garantálni.

 

XII. Szerződés megszűnése és felmondása

A szerződés mind a Felhasználó, mind a wigner.eny.hu részéről indoklás nélkül, a Felhasználónak, ill. az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail útján felmondható.

 

XIII. Záró rendelkezések

A wigner.eny.hu fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására. A módosításról mentés nem készül, mindig az oldalon feltüntetett ÁSZF aktuális szövege érvényes. A wigner.eny.hu nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

A szerződő felek az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyv irányadó rendelkezéseit veszik figyelembe.

 

Dátum: Eger, 2024.01.08.