Kollégiumi felvétel

KOLLÉGIUMI TAGSÁGI VISZONY LÉTESÍTÉSE

Kollégiumunk tagja lehet bármely egri középfokú iskola nappali munkarendű képzésén tanuló diák. 

A Wigner Jenő Szakképző Iskola diákjai a felvételi sorrendben előnyt élveznek. Saját iskolánk új diákjainak kollégiumi felvétele az iskolai beiratkozással egy időben történik.

Más iskolából érkező jelentkezők beiratkozására munkanapokon 08.00-tól 16.00-ig nyílik lehetőség a kollégiumvezetői irodában.

A kollégiumi tagsági viszony létesítéséhez szükséges FELVÉTELI KÉRELEM (letölthető itt) benyújtási határideje június 30.

 

KOLLÉGIUMI TAGSÁG MEGÚJÍTÁSA

A kollégiumi tagsági viszony egy tanévre szól. A kollégisták tagsági viszonyának megújításához szükséges FELVÉTELI KÉRELMET (letölthető itt)  a csoportvezető tanárnak kell leadni június 01-ig.

A tagság meghosszabbításával kapcsolatos elvárások:
     

      Tanulmányi munka

-         tanulmányi átlaga érje el a 3.00-t

-         törekedjék képességei szerint minél jobb tanulmányi eredmény elérésére

      Magatartás

-         betartja a Házirend előírásait

-         viselkedése kulturált, tanáraival és a kollégium dolgozóival szemben tisztelettudó

      Közösségi munka

-         megbízatásait lelkiismeretesen látja el

-         részt vesz a csoport és a kollégium rendezvényein

 

Az érintett tanulócsoport és a csoportvezető tanár a fenti szempontok alapján véleményezi a tanuló felvételi kérelmét. A kollégiumvezető egyetértésével az intézmény igazgatója június 10-ig dönt a tagsági viszony meghosszabbításáról.
A döntés ellen fellebbezési kérelmet augusztus 21-ig lehet benyújtani az intézmény fenntartójához.

KOLLÉGIUMI TAGSÁG LEMONDÁSA

A tanuló kollégiumi tagsági jogviszonya tanév közben a tanuló - kiskorú tanuló esetében a szülő/gondviselő - írásban beadott lemondó nyilatkozatával szüntethető meg. (letölthető itt)